Email: support@eranet.com WhatsApp: +(852)68882160

Eranet.com - domian, domain register, domain registration,Chinese domain, .CN Domain Name, Domain Transfer,Whois, VDNS

Giới thiệu tên miền
 
.CN (Trung Quốc)
.COM (Thương mại)
.CO (Thương mại)
.DE (Đức)
.JP (Nhật Bản)
.KR (Hàn Quốc)
.NET (Mạng)
.TOP (Chấm trên cùng)
.TRỰC TUYẾN (Trực tuyến)
.XYZ (XYZ)
.ORG (Tổ chức)
.TW (Đài Loan)
.INFO (Thông tin)
.IO (Vào/Ra)
.MOBI (Di động)
.NAME (Cá nhân)
.BIZ (Doanh nghiệp)
.AC (Học thuật)
.WS (Trang web)
.TRAVEL (Du lịch)
.TM (Thương hiệu)
.CC (Công ty)
.TV (Truyền hình)
.TEL (Điện thoại)
.JOBS (Thị trường việc làm)
.ASIA (Châu Á)
.HK (Hồng Kông)
.SH (Thượng Hải)
.US (Hoa Kỳ)
.LA (Los Angeles)
.LC (St. Lucia)
.VC (St. Vincent)
.BZ (Belize)
.AG (Antigua và Barbuda)
.HN (Honduras)
.Ở Ấn Độ)
.MN (Mông Cổ)
.ME (Montenegro)
.SC (Seychelles)
 
 Tên miền .online là gì?
 
.online domain name registrationOnline domain name, in English, "online" means, and with the growing popularity of the network, "online" has become synonymous with many sites. If the industry name, website content + online, there are Chinese education online, beauty online, etc.. With the scarcity of other top-level domain resources, enabling a new top-level domain name is a new choice. At present, from the ".Online" registered industry distribution, the top three are the science and technology industry (23.1%), the financial industry (14.1%), the fashion industry (13.4%). Apple Corp has submitted more than 50 ".Online" domain name applications. The sunrise period will end on August 17th, during which the ".Online" registration fee is $150 per domain. Early registration phase is from August 19th to August 26th, will be open to the public registration after the year of August 26th. Radix company from India, the application of more than 20 new top-level domain name, is Asia's application for the registration of the new top-level domain name, in the United States, Sanantonio, London, Beijing, China has branches.

Ưu điểm của miền .online:
1. .online giúp bạn thoát khỏi tình trạng lộn xộn khi đăng ký tên miền hiện tại;
2. .online là miền quốc tế duy nhất dành riêng cho kinh doanh trực tuyến;
3. Với công nghệ tiên tiến nhất, .online đảm bảo an toàn cho địa chỉ internet của bạn;
4. .online chứng tỏ bạn là một doanh nhân chuyên nghiệp.
.online  
Giá: $ 1.5 / các
Đăng ký bất kỳ tên miền nào tại đây, nhận hộp thư di động cấp G với giá ưu đãi.
Ví dụ: hôm nayisp.online | greencn.online
Quy tắc đăng ký:
1. Only English letters (A-Z, not case sensitive), numbers (0-9), and "-" (English conjunctions, that is, the middle horizontal line) are provided, and spaces, that is, special characters (such as:!, $, &,?) cannot be used.
2. "-" cannot be used at the beginning and end.
3. Individual domain name minimum 1 character, generally minimum 2 characters, maximum 63 characters.
4. Note: Chinese domain name is actually registered after transcoding.
 
Đề nghị đặc biệt