Email: support@eranet.com WhatsApp: +(852)68882160

Eranet.com - domian, domain register, domain registration,Chinese domain, .CN Domain Name, Domain Transfer,Whois, VDNS

Giới thiệu tên miền
 
.CN (Trung Quốc)
.COM (Thương mại)
.CO (Thương mại)
.DE (Đức)
.JP (Nhật Bản)
.KR (Hàn Quốc)
.NET (Mạng)
.TOP (Chấm trên cùng)
.TRỰC TUYẾN (Trực tuyến)
.XYZ (XYZ)
.ORG (Tổ chức)
.TW (Đài Loan)
.INFO (Thông tin)
.IO (Vào/Ra)
.MOBI (Di động)
.NAME (Cá nhân)
.BIZ (Doanh nghiệp)
.AC (Học thuật)
.WS (Trang web)
.TRAVEL (Du lịch)
.TM (Thương hiệu)
.CC (Công ty)
.TV (Truyền hình)
.TEL (Điện thoại)
.JOBS (Thị trường việc làm)
.ASIA (Châu Á)
.HK (Hồng Kông)
.SH (Thượng Hải)
.US (Hoa Kỳ)
.LA (Los Angeles)
.LC (St. Lucia)
.VC (St. Vincent)
.BZ (Belize)
.AG (Antigua và Barbuda)
.HN (Honduras)
.Ở Ấn Độ)
.MN (Mông Cổ)
.ME (Montenegro)
.SC (Seychelles)
 
 Tên miền .CN là gì?
 
.cn domain name registrationTên miền .CN là tên miền cấp cao nhất quốc tế (ccTLD) của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (P.R.C). Việc quản lý tên miền ở P.R.C được thực hiện thông qua một chi nhánh của Bộ Công nghiệp Thông tin. Việc đăng ký được duy trì bởi Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC). Hiện tại, đây là tên miền cấp cao phổ biến thứ hai với hơn 12 triệu lượt đăng ký, chỉ sau .com.
.cn
 
Giá: $ 8.5 /năm   
Ví dụ: hôm nayisp.cn | greencn.cn
Quy tắc đăng ký:
1. Only English letters (A-Z, not case sensitive), numbers (0-9), and "-" (English conjunctions, that is, the middle horizontal line) are provided, and spaces, that is, special characters (such as:!, $, &,?) cannot be used.
2. "-" cannot be used at the beginning and end.
3. Individual domain name minimum 1 character, generally minimum 2 characters, maximum 63 characters.
4. Note: Chinese domain name is actually registered after transcoding.


Tên miền cấp hai chung

.com.cn: Doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, tài chính
.net.cn: Mạng, NIC và NOC
.org.cn: Các tổ chức phi lợi nhuận
.gov.cn: Các cơ quan chính phủ


Tên miền cấp 2 của tỉnh

.ah.cn: An Huy
.bj.cn: Bắc Kinh
.cq.cn: Trùng Khánh
.fj.cn: Phúc Kiến
.gd.cn: Quảng Đông
.gs.cn: Cam Túc
.gz.cn: Quý Châu
.gx.cn: Quảng Tây
.ha.cn: Hà Nam
.hb.cn: Hồ Bắc
.he.cn: Hà Bắc
.hi.cn: Hải Nam
.hl.cn: Hắc Long Giang
.hn.cn: Hồ Nam
.jl.cn: Cát Lâm
.js.cn: Giang Tô
.jx.cn: Giang Tây
.ln.cn: Liêu Ninh
.nm.cn: Nội Mông
.nx.cn: Ninh Hạ
.qh.cn: Thanh Hải
.sc.cn: Tứ Xuyên
.sd.cn: Sơn Đông
.sh.cn: Thượng Hải
.sn.cn: Thiểm Tây
.sx.cn: Sơn Tây
.tj.cn: Thiên Tân
.tw.cn: Đài Loan
.xj.cn: Tân Cương
.xz.cn: Xizang
.yn.cn: Vân Nam
.zj.cn: Chiết Giang


Tên miền có ký tự tiếng Trung

Tên miền có ký tự tiếng Trung cũng có thể được đăng ký ở cấp độ thứ hai dưới tên miền cấp cao nhất .cn.
Hơn nữa, CNNIC cũng đề xuất các tên miền tiếng Trung dưới dạng .公司 (".com" trong tiếng Trung), .网络 (".net" trong tiếng Trung) và .中国 ("".china" trong tiếng Trung). Tuy nhiên, hệ thống đăng ký thay thế này không được ICANN công nhận và chỉ khả dụng thông qua các nhà đăng ký trong nước.

 
Đề nghị đặc biệt