Email: support@eranet.com WhatsApp: +(852)68882160

Eranet.com - domian, domain register, domain registration,Chinese domain, .CN Domain Name, Domain Transfer,Whois, VDNS

Giới thiệu tên miền
 
.CN (Trung Quốc)
.COM (Thương mại)
.CO (Thương mại)
.DE (Đức)
.JP (Nhật Bản)
.KR (Hàn Quốc)
.NET (Mạng)
.TOP (Chấm trên cùng)
.TRỰC TUYẾN (Trực tuyến)
.XYZ (XYZ)
.ORG (Tổ chức)
.TW (Đài Loan)
.INFO (Thông tin)
.IO (Vào/Ra)
.MOBI (Di động)
.NAME (Cá nhân)
.BIZ (Doanh nghiệp)
.AC (Học thuật)
.WS (Trang web)
.TRAVEL (Du lịch)
.TM (Thương hiệu)
.CC (Công ty)
.TV (Truyền hình)
.TEL (Điện thoại)
.JOBS (Thị trường việc làm)
.ASIA (Châu Á)
.HK (Hồng Kông)
.SH (Thượng Hải)
.US (Hoa Kỳ)
.LA (Los Angeles)
.LC (St. Lucia)
.VC (St. Vincent)
.BZ (Belize)
.AG (Antigua và Barbuda)
.HN (Honduras)
.Ở Ấn Độ)
.MN (Mông Cổ)
.ME (Montenegro)
.SC (Seychelles)
 
 Tên miền .COM là gì?
 
Tên miền .COM là tên miền cấp cao nhất chung (gTLD) trong Hệ thống tên miền của Internet. Tên của nó có nguồn gốc từ thương mại, cho thấy mục đích ban đầu của nó là dành cho các mạng có tính chất thương mại nói chung. gTLD .com ban đầu được quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhưng ngày nay được vận hành bởi VeriSign. Việc đăng ký tên miền .com được xử lý thông qua các nhà đăng ký được ICANN công nhận. Cơ quan đăng ký chấp nhận tên miền quốc tế. Tên miền này là một trong những tên miền cấp cao nhất (TLD) ban đầu trên Internet khi Hệ thống tên miền được triển khai vào tháng 1 năm 1985, các tên miền khác đang được triển khai. .edu, .gov, .mil, .net và .org. Nó đã phát triển thành tên miền cấp cao nhất lớn nhất.
.com
 
Giá: $ 12.19 / năm       
Đăng ký bất kỳ tên miền nào tại đây, nhận hộp thư di động cấp G với giá ưu đãi.
Ví dụ: hôm nayisp.com | greencn.com
Quy tắc đăng ký:
1. Only English letters (A-Z, not case sensitive), numbers (0-9), and "-" (English conjunctions, that is, the middle horizontal line) are provided, and spaces, that is, special characters (such as:!, $, &,?) cannot be used.
2. "-" cannot be used at the beginning and end.
3. Individual domain name minimum 1 character, generally minimum 2 characters, maximum 63 characters.
4. Note: Chinese domain name is actually registered after transcoding.
Đề nghị đặc biệt