Email: support@eranet.com WhatsApp: +(852)68882160

Eranet.com - domian, domain register, domain registration,Chinese domain, .CN Domain Name, Domain Transfer,Whois, VDNS

Giới thiệu tên miền
 
.CN (Trung Quốc)
.COM (Thương mại)
.CO (Thương mại)
.DE (Đức)
.JP (Nhật Bản)
.KR (Hàn Quốc)
.NET (Mạng)
.TOP (Chấm trên cùng)
.TRỰC TUYẾN (Trực tuyến)
.XYZ (XYZ)
.ORG (Tổ chức)
.TW (Đài Loan)
.INFO (Thông tin)
.IO (Vào/Ra)
.MOBI (Di động)
.NAME (Cá nhân)
.BIZ (Doanh nghiệp)
.AC (Học thuật)
.WS (Trang web)
.TRAVEL (Du lịch)
.TM (Thương hiệu)
.CC (Công ty)
.TV (Truyền hình)
.TEL (Điện thoại)
.JOBS (Thị trường việc làm)
.ASIA (Châu Á)
.HK (Hồng Kông)
.SH (Thượng Hải)
.US (Hoa Kỳ)
.LA (Los Angeles)
.LC (St. Lucia)
.VC (St. Vincent)
.BZ (Belize)
.AG (Antigua và Barbuda)
.HN (Honduras)
.Ở Ấn Độ)
.MN (Mông Cổ)
.ME (Montenegro)
.SC (Seychelles)
 
 Tên miền .NET là gì?
 
Internet giúp tạo ra thị trường toàn cầu thực sự và tăng hiệu quả làm việc của chúng tôi lên rất nhiều. Hàng chục nghìn người dùng giao tiếp, kinh doanh và nhận thông tin qua .com, .gov, .net hoặc tên miền khác. Khối lượng giao dịch điện tử đã lên tới hàng chục tỷ đồng. .net giống như trung tâm thần kinh của tất cả các mạng. Tên miền khác không thể hoạt động ổn định nếu .net hoạt động bất thường. Chức năng hoạt động của .gov đặc biệt dựa vào tính ổn định hoặc .net.
.net  
 
Giá: $ 13.1 / năm  
Đăng ký bất kỳ tên miền nào tại đây, nhận hộp thư di động cấp G với giá ưu đãi.
Ví dụ: hôm nayisp.net | greencn.net
Quy tắc đăng ký:
1. Only English letters (A-Z, not case sensitive), numbers (0-9), and "-" (English conjunctions, that is, the middle horizontal line) are provided, and spaces, that is, special characters (such as:!, $, &,?) cannot be used.
2. "-" cannot be used at the beginning and end.
3. Individual domain name minimum 1 character, generally minimum 2 characters, maximum 63 characters.
4. Note: Chinese domain name is actually registered after transcoding.
 
Đề nghị đặc biệt