Email: support@eranet.com WhatsApp: +(852)68882160
 
 
 
 
 
Đăng ký riêng tư, bảo vệ quyền riêng tư + thông tin tên miền + Chống thư rác!
       
  Bảo vệ quyền riêng tư của tên miền của bạn
Private domain name protection
  Tại sao cần lưu giữ thông tin cá nhân an toàn? Khi bạn đăng ký tên miền, tất cả thông tin sẽ được công khai trong cơ sở dữ liệu WHOIS. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể đọc thông tin cá nhân của bạn ở bất kỳ đâu thông qua Internet. Đăng ký riêng tư có thể thay thế thông tin cá nhân bằng thông tin của đại lý đã đăng ký và tránh spam thư, bẫy web và các liên hệ cá nhân khác. Đăng ký riêng tư cũng có thể ngăn chặn nhện web thu thập địa chỉ, số điện thoại và thông tin cá nhân khác của bạn.
     
Bảo vệ tính bảo mật cho tên miền của bạn
  Khi tính năng bảo vệ quyền riêng tư được bật, bạn không thể chuyển nhượng hoặc giao dịch tên miền. Nó cũng cần mật khẩu xác thực cao để đóng chức năng, vì vậy bạn vẫn có thể bảo vệ tính bảo mật của tên miền ngay cả khi mật khẩu trung tâm điều khiển của bạn bị đánh cắp.
 
 
Thông tin bị lộ
Hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân của bạn  
 
Tên:Trương Vô Kỵ
Tổ chức:Trương Vô Kỵ
Địa chỉ: Bei Jing Shi Zhong Shan Shi Xi Jie Bian 62 Hao
Thành phố: Bắc Kinh
Quốc gia:CN
Điện thoại:+86.1059512345
 
E-mail:wuji@wuji.com
 
Đăng ký riêng
Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
 
 
Tên:Công ty TNHH Bảo Vệ Tư Nhân
Tổ chức:Công ty TNHH Bảo Vệ Tư Nhân
Địa chỉ: SỐ 1111 Đường Triều Dương, Bắc Kinh
Thành phố:Bắc Kinh
Quốc gia:CN
Điện thoại:+86.7563810500
 
E-mail:xxxxxx@todaynic.biz
 
 
Tại sao chọn đăng ký riêng?
Bảo vệ sự riêng tư của bạn
  Đăng ký riêng tư bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nó cung cấp dịch vụ bảo vệ thông tin và giữ cho trang web của bạn tránh xa thư rác, thư quảng cáo và trộm thông tin.
Không ảnh hưởng đến việc sử dụng tên miền
  Đăng ký riêng không ảnh hưởng đến việc sử dụng tên miền. Bạn có thể gia hạn tên miền, thiết lập máy chủ và giải quyết tranh chấp như bình thường. Nhưng bạn không thể bán hoặc chuyển nhượng tên miền khi chức năng bảo vệ quyền riêng tư được bật.
Đăng ký riêng tư Giữ những kẻ theo dõi trên mạng
  * Giảm thư quảng cáo
* Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
* Tránh xa các cuộc gọi quây
* Tránh bẫy web
* Tránh xa nhện web
* Ngăn chặn việc chuyển nhượng và giao dịch
* Only $7.59 /yr
* Người khác